HUSTLERS V SUPERSTARS – 22 NOVEMBER 2021

HUSTLERS V SUPERSTARS – WON BY 39

Home vs Superstars 22 Nov 21 – Won by 39
Place Player 1 2 3 4 5 6 Total V man!
1 Ant 8 3 8 3 5 7 34 0
2 Chris 7 7 6 5 4 7 36 6
3 John 4 7 7 5 8 3 34 -7
Leg 19 17 21 13 17 17 104 -1
4 Pete H 3 7 5 9 7 7 38 5
5 Neil 4 7 4 7 8 9 39 21
6 Steve G 5 4 8 8 5 6 36 3
Leg 12 18 17 24 20 22 113 29
7 Chatz 4 7 6 7 7 2 33 -1
8 Pete K 6 5 5 7 6 2 31 -2
9 Lloyd 8 6 6 8 6 6 40 9
Leg 18 18 17 22 19 10 104 6
10 Steve W 5 3 7 5 8 4 32 -1
11 Gary 6 4 7 4 7 9 37 4
12 Rob 7 5 6 7 7 9 41 2
Leg 18 12 20 16 22 22 110 5
Hustlers 431 v 392 Superstars

Leave a Reply

Your email address will not be published.